İçeriğe git
İmam nikahı
Dugundavet.com
Yayınlanan tarafından dugundavet içinde Nikah · 4 Şubat 2021
Geleneksel olarak toplum içinde “imam nikahı” olarak bilinen nikah şeklinin doğrusu, dini nikah yada islami nikah‘ tır. Bu makalemizde imam nikahı ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını arayacağız.

İmam nikahı nedir? Kim yapabilir?

İslam dinine göre, evlenmek isteyen gelin ve damadın evli sayılabilmeleri için dini, diğer adıyla imam nikahının kıyılması gerekir. İslami kurallara göre dini nikahın kıyılabilmesi için her iki tarafın da müslüman olması şartı vardır. Taraflardan biri müslüman değilse, kelime-i  şehadet getirerek müslümanlığı kabul etmelidir.
Dini nikah (imam nikâhı),  dini bilgiye sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır. Geleneksel olarak bu nikah şeklinin adının “imam nikahı” olarak bilinmesi, bu nikahın imam yada hoca tarafından kıyılması gerektiği anlamına gelmez. Dini bilgiye sahip, bir müslüman da, imam nikâhını rahatlıkla kıyabilmektedir.
İmam nikahı (dini nikah) nasıl yapılır?
Evlenecek olan çiftin ve şahitlerin, dini nikahı kıyacak kişiyi cepheden görecek şekilde oturmaları gerekir. Nikâhı kıyacak kişinin, dini nikah için gerekli duayı okuyarak nikâha başlaması, gelin ve damada evliliği kabul edip etmediklerini sorması, şahitlerin şahitliklerini alması ve dini nikah için gereken dua ile nikâhı sonlandırması gerekir. Gelin, damat ve şahitlerin abdestli olarak nikah aktinde bulunmaları doğru olandır.dini nikah

İmam (islami) nikahı şahitliği
Dini nikah esnasında şahitlik edenlerin de Müslüman olması gerekmektedir. Evlenecek kadın ve erkek iki şahit eşliğinde ve imamın karşısında yemin ederler. Şahitlerin ikisinin de erkek olması yada 1 erkek 2 kadın olması gerekir. İki kadın şahitliğinde dini nikah yapmak caiz değildir. Şahit olmadan nikah olmaz. Dini nikah için en az bir erkek şahit zorunludur. Şahitlik edecek kadının ve gelinin kapalı olması zorunludur.
İmam nikahı nerede yapılmalıdır?
İmam nikahının yapılacağı yer konusunda herhangi bir adres belirtilmemişsede, nikahın kutsallığını bozmayacak, temiz bir yer olması iyidir. Zaman ve yer sorunu yoksa, camilerde de imam nikahı yapılabilir.

imam nikahı zorunlu mu?

İmam nikahı zorunlu mu?

İmam nikahı ya da dini nikah olarak bilinen bu nikah şekli, ayetler ve hadislerde geçtiği için kimse tarafından tartışılmamış, müslümanlar tarafından nikahın zorunlu olduğu konusunda hemfikir olunmuştur. Dini önemseyen ve kendini tam bir Müslüman kabul edenlerin İslam dinine göre dini nikah kıymaları gerekmektedir. Dini nikâh konusu hakkında yüzlerce ayet ve binlerce hadis olduğu için her müslümanın resmi nikâha dikkat etmesi gerekir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, çiftlerin evli kabul edilebilmesi ve kanuni yaptırımlar için sadece dini nikah yeterli değildir, ayrıca resmi nikah kıyılması zorunludur.
Diyanet İşleri Bakanlığı’nın aldığı karara göre imam nikâhı ancak resmi nikâhtan sonra kıyılabildiği için imamlar resmi nikâhı olmayan kişilere imam nikâhı kıymaz. Diyanet’in bu kararı almasındaki temel etken, aileden gizli yapılan evliliklerin engellenmesini sağlamaktır.
Her işte olduğu gibi nikahta da Allah’a dua ederek hayır talep etmek, Müslümanların iyi davranışlarındandır.
*Aralık 2017 yılında yürürlüğe giren kanunla “müftülere nikah kıyma yetkisi verilmiştir.”

Mehir nedir? Dini nikahta neler sorulur?

Mehir islam dininde, erkeğin nikah kıyacağı kadına vereceği bir tür hediyedir ve dini nikahın gereklerindendir. Dini nikaha riayet edilerek yapılan nikahta mutlak surette olması gerekir. Mehir miktarı kadının isteğine bırakılmıştır. Erkek, şahitler huzurunda söz verdiği şekilde bu hükmü yerine getirmekle sorumludur. Mehirin ne zaman verileceği yine şahitler huzurunda dile getirilir.
Mehir konusunda anlaşılıp, kayıt altına alındıktan sonra iki şahidin huzurunda imam önce kadına adını ve baba adı sorulur, kimliği tespit eder, sonra aynı şekilde erkeğe adını ve baba adını sorarak kimlikleri teyit etmiş olur. Şahitlerin huzurunda önce kadına sonra erkeğe evlenmek isteyip istemedikleri sorulur. Yanıtların olumlu olması durumunda, Allah'ın emri Peygamberin sünneti ile dualar eşliğinde nikah tamamlanır.

nikah dairesi iletişim0552 420 55 35


Dugundavet.com
Copyright 2021 © Dugundavet.com
mail at
İçeriğe dön